Wiktor Janicki

W 2000 roku z wyróżnieniem ukończył Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i za granicą, obejmując kolejne stanowiska o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów. W 2010 roku dołączył do firmy Roche jako dyrektor finansowy i członek zespołu zarządzającego. W listopadzie 2015 r. objął stanowisko Dyrektora Generalnego Roche Polska.
W swojej karierze Wiktor Janicki ukończył wiele prestiżowych kursów z zakresu finansów i zarządzania. Jest także wiceprezesem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz członkiem zarządu Polsko-Szwajcarskiej Izby Handlowej.