Tomasz Rosiak

Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się internacjonalizacją działalności przedsiębiorstw, strategiami ekspansji międzynarodowej oraz analityką rynków. Obecnie prowadzi badania z zakresu modeli biznesowych oraz międzynarodowych łańcuchów dostaw. Równolegle do kariery akademickiej pracuje jako doradca biznesowy. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, reorganizacji procesów biznesowych oraz struktur. Jego doświadczenie konsultingowe obejmuje zarówno firmy państwowe jak i prywatne, produkcyjne.