Sebastian Podkański

Jest prezesem lubelskiej Grupy Żagiel, prowadzącej zdywersyfikowaną działalność. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz programu Management 2005® organizowanego przez Canadian International Institute Sp. z o.o. Jest założycielem i prezesem Fundacji im. Leszka Podkańskiego, wspierającej chore dzieci oraz uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin. Jego pasje to lotnictwo samolotowe (PPL IR) oraz żeglarstwo.