Olga Pelekh

Koordynator projektów w Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydziału Nauk Społecznych. W 2016 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Była stypendystką Fundacji Jana Pawła II oraz Rządu Polskiego w ramach Partnerstwa Wschodniego.