Marta Postuła

Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, Dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości, Kierownikiem Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem zespołu badawczego TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka i współredaktorka publikacji książkowych z dziedziny finansów publicznych oraz innych publikacji naukowych. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach naukowych. Była przedstawicielem Polski w grupie ds. jakości finansów publicznych przy Komisji Europejskiej. Bierze także udział w pracach grupy roboczej Senior Budget Officials przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).