Małgorzata Szwed

Koordynatorka projektów w Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Związana z największą młodzieżową organizacją pozarządową, w której organizuje liczne wydarzenia ogólnopolskie dla liderów grup młodzieżowych. Freelancersko zajmuje się tworzeniem grafik komputerowych.