Katarzyna Niewińska

Adiunkt w Katedrze Systemów Finansowych Gospodarki. Od 2018 roku jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Menadżerskich FinTech. Pierwszego o tej tematyce kierunku w Polsce. Obszar badań naukowych związany jest z tematyką: funduszy Venture Capital, źródłami finansowania spółek z obszaru FinTech, zarządzaniem ryzykiem rynkowym oraz zarządzaniem portfelem.

Bazując na swoim wcześniejszym doświadczeniu w bankowości (m.in. w Banku Millennium) od 2014 roku prowadzi fundusz technologiczny KAN Investments, który inwestuje na świecie w firmy na wczesnym etapie rozwoju wyróżniające się unikalną technologią. W portfelu inwestycyjnym znajdują się finansowe spółki technologiczne tj.: CredoLab (unikalny system scoringowy oparty o dane z telefonów komórkowych), TicTrac (platforma monitorująca zdrowie i nawyki klientów indywidualnych dla firm ubezpieczeniowych) oraz iCare (platforma finansowania zakupów produktów RTV/AGD dla klienta masowego w Azji Południowo-Wschodniej).