Jacek Sztolcman

Dyrektor Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego