Jacek Sztolcman

 Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego