Grzegorz Bielowicki

Założyciel i Partner Zarządzający Tar Heel Capital, funduszu zarządzającego od ponad 20 lat inwestycjami Private Equity, funduszem inwestującym w globalne spółki technologiczne – THC Globalnych Inwestycje FIZ oraz w projekty na wczesnym etapie rozwoju (VC) za pośrednictwem wehikułu Path Finder. Prezes, Przewodniczący i członek rad nadzorczych kilkudziesięciu spółek prywatnych i publicznych, między innymi: LiveChat Software, FAM, Radpol, Euroad, Rockfin, fru.pl. W roku 1996 ukończył z wyróżnieniem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego a w 2002, również z wyróżnieniem, University of Chicago the Booth School of Business. Posiada uprawnienia pilota zawodowego i jest aktywnym lotnikiem.