Beata Glinka

Profesor nauk ekonomicznych, prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2016-2020. Była założycielką Centrum Przedsiębiorczości działającego na tym Wydziale. Obecnie kieruje Katedrą Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki przedsiębiorczości. Jest także aktywnym członkiem społeczności akademickiej (obecnie jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Centralnej komisji ds. Stopni i Tytułów).