Beata Glinka

Profesor nauk ekonomicznych, prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Była założycielką Centrum Przedsiębiorczości działającego na tym Wydziale. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki przedsiębiorczości. Jest także aktywnym członkiem społeczności akademickiej (obecnie jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Centralnej komisji ds. Stopni i Tytułów).