Anna Giza-Poleszczuk

Doktor habilitowany, prof. UW. Na Uniwersytecie Warszawskim pracuje od roku 1981. W latach 1994 – 2005 pracowała dodatkowo w dziedzinie badań rynkowych, marketingu i komunikacji. Doświadczenie wyniesione z prowadzenia praktycznie zorientowanych badań społecznych oraz przyjaznego przekazywania diagnoz naukowych szerszej publiczności stara się wykorzystać na rzecz zbliżenia nauki i praktyki, a w szczególności – na rzecz zwiększenia publicznej wiedzy o kwestiach społecznych. W sferze teorii, zajmuje się historią i współczesnością rodziny, problematyką kapitału społecznego i społecznej roli sportu. Pełniła funkcję Prorektora UW ds. rozwoju, a jej ambicją było otwarcie Uniwersytetu na świat zewnętrzny.