Alojzy Z. Nowak

Ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, pełni funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości oraz zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych i kapitałowym. Zasiada w Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP, a także Radach Nadzorczych, m.in. PZU.