Agnieszka Brzozowska

Wicedyrektor Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim a także studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW. Ukończyła dwie specjalizacje Psychologia Ekonomiczna oraz Wspieranie Rozwoju Osobowości. Tematem jej rozprawy doktorskiej była przedsiębiorczość Wietnamczyków w Polsce. Jej zainteresowania naukowe to: przedsiębiorczość imigrantów, międzykulturowość w przedsiębiorczości, rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych, zarządzania małą firmą, psychologia pozytywna.