Adam Niewiński

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Stanford University – Graduate School of Business. Był założycielem i prezesem Expander oraz współzałożycielem Platinum Bank na Ukrainie. Był też konsultantem w Boston Consulting Group, Prezesem Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion oraz Wiceprezesem Zarządu Banku PEKAO SA. Od 2017 jest współzałożycielem i General Partner w czołowym funduszu VC w Europie Środkowej – OTB Ventures.