Formularz kontaktowy

Kontakt
reCAPTCHA

Kontakt

Wydział Zarządzania – Centrum Przedsiębiorczości

22 55 34 031
centrumwz@uw.edu.pl

Ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

22 55 40 730
uott@uott.uw.edu.pl

ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa