Uniwersytet Warszawski

Kontakt

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Uniwersytet Warszawski zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) -> treść klauzuli informacyjnej

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

przedsiebiorcaroku@uw.edu.pl

Konkurs Przedsiębiorca Roku UW

O KONKURSIE

Konkurs Przedsiębiorca Roku UW przeznaczony jest dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Chcemy docenić tych wszystkich, który tworzą innowacje, zakładają i rozwijają nowe przedsiębiorstwa, działają na rzecz gospodarki i społeczności.

KONTAKT

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

przedsiebiorcaroku@uw.edu.pl